FRANCO BOSIM

* 25.9.2010 

( Valente D´Epect Center + Corli Bosim )

Besitzer: Radošovi

 

Video Fárte

Video Schutzdienst

Prüfungen: ZZO 51 Punkte, BH 55 Punkte, , ZM 143 P., Fpr1, Fpr2 99b., Fpr33, fh1 97 punkte

Wettkämpfe:  MS ATIBOX FH1 85 PUNKTE

AHNENTAFEL

 
Zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v v ČR kupírování zakázáno.