LITTER E

8.2.2010   

( Valente d'Epect Center + Bessy Bosim )

ENGIE Bosim EDDIE Bosim E´FIDJI Bosim

DOCUMENTS       

 

Video

pedigree


 
Zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v v ČR kupírování zakázáno.